lijasilins0036.jpg
lijasilins0039.jpg
lijasilins0040.jpg
lijasilins0037.jpg
lijasilins0038.jpg

 

 

I den här rumsliga installationen utforskade jag relationen mellan kropp, materia och rum. Var en kropp slutar och ett rum tar vid, deras påverkan och samspel. Min vision var att skapa rum som formar sig efter rörelse och kraft. Ett rum som helt kan omsluta, sluka en kropp och i nästa sekund expandera. Att vara en del av en plats, samtidigt som att vara överväldigad, sluten och fångad av samma plats. Ett intresse av samspelet mellan fysiska och mentala rum, och kroppsliga upplevelser som för oss tillbaka till nuet. 

lijasilins0034.jpg
lijasilins0033.jpg

SPRING EXHIBITION 2015

in Between

 Bachelor project / Konstfack / Interior Architecture

lijasilins0042.jpg
lijasilins0043.jpg
lijasilins0044.jpg

Jag rör mig i rum. In i rum. Ut ur rum. Mellanrum. Tittar på rum. Ser rum i rummen. Stora och små. Vissa får jag plats i andra bara i fantasin. Jag förhåller mig till rummen. Olika. Rör mig i dom. Sakta, fort, på rutin och som en ska. Tittar på andra som gör likadant. Jag funderar på dom. På rummen. På rutinerna. På rörelserna. På människorna. På kropparna. Funderar på vart gränsen mellan kropp och rum går. Vart en kropp slutar. Vart ett rum tar vid. Jag vill tänja på gränsen. Tänja på rummet. Tänja med min kropp. På rörelsen i rummet. Jag utformar rum som förändras av kroppar. Rum som omformas av kroppar.

 

lijasilins2015.jpg
lijasilins_2015.jpg